Zelené vzdelávanie – Romalka sa učí separovať odpad – Záverečná aktivita ZŠ Zdoba