Šťastný nový rok 2019

Priatelia OZ Romalka, všetkým Vám prajeme veľa úspechov v novom roku, aby Vám priniesol množstvo pekných chvíľ s ľudmi na ktorých Vám záleží.

Nášmu Občianskemu združeniu rok 2018 priniesol niekoľko úspechov. Úspešne sme ukončili projekt “Zelené vzdelávanie” s podporou Volkswagen nadácie, zúčastnili sme sa Polievkoveho festivalu, kde sa nám podarilo predstaviť činnosť OZ,nadviazali sme spoluprácu s OZ Tvorivá dielňa, a inými skvelými ľudmi,ktorí nám pomohli,podporili nás v našej činnosti,zúčastnili sme sa niekoľkých školení,aby sme mohli robiť našu prácu lepšie a kvalifikovanejšie a v neposlednom rade sme pomohli niekoľkým desiatkam rodín,ktoré sa nachádzajú v nepriaznivej životnej situácii a vyčarili sme úsmev na perách mnohym detičkám. A v tomto ste nám boli nápomocní aj mnohí z Vás, za čo Vám veľmi pekne dakujeme!

Pevne veríme,že rok 2019 nám prinesie viac úspechov, pretože práve tie nás posúvajú vpred a pomáhajú nám POMÁHAŤ tým, ktorí to POTREBUJÚ.

ĎAKUJEME! ❤️