„Spoločne pre región 2019“ „ONA a ON pri tom“

Milí priatelia OZ Romalka,

predstavujeme Vám prvú zrealizovanú prednášku v rámci projektu „Spoločne pre región 2019“, ktorá je realizovaná pod záštitou Karpatská nadácia a USS Košice, pod názvom „ONA a ON pri tom“. V rámci prednášky sme cieľovej skupine, rómskej mládeži v mestskej časti Luník IX., predstavili problematiku pohlavných chorôb, s ktorými sa môžu pri vedení pohlavného života stretnúť, opísali sme príznaky chorôb, vysvetlili sme im možnosti ako BEZPEČNE predchádzať týmto chorobám a v závere sme diskutovali o skúsenostiach s týmito chorobami. Každý kto sa zúčastnil prednášky dostal balíček prezervatívov, ktoré sú jednou z možností ochrany pred rôznymi pohlavnými chorobami.

Milým prekvapením bolo, že jednotlivci sa do diskusie aktívne zapájali, diskutovali a „zasvätili“ nás do tajov ich komunity, ako to u nich chodí v oblasti sexuálneho života.

Tešíme sa na ďalšiu prednášku!

Tento projekt sa uskutočňuje vďaka podpore z programu Spoločne pre región Karpatskej nadácie a U. S. Steel Košice, s. r. o.