Spoločné pre región 2019 – „Bezpečný sex – Merkin te Kurel“