Projekt : „Merkin te kurel – Bezpečný sex,,

Priatelia OZ Romalka,

prinášame Vám niekoľko pamätných fotografií z odovzdávania symbolických šekov z Karpatská nadácia, ktorý sme získali ako jedna zo 6 organizácií na podporu nášho projektu „Merkin te kurel – Bezpečný sex“ v rámci projektu Spoločne pre región 2019 pod záštitou Karpatskej nadácie a U.S.Steel Košice.

ĎAKUJEME