Pomáhať druhým vedia aj tí najmenší :)

Ďakujeme Play school – Súkromná materská škola, ktorá zorganizovala zbierku pod názvom „Daruj hračku“ pre našich klientov, ktorí sa ocitli v núdzi.

Ďakujeme vedeniu materskej školy za skvelú myšlienku, ktorá podnieti aj tých najmenších k pomoci ľuďom, ktorí to potrebujú

ĎAKUJEME, že pomáhate pomáhať