Spoločne pre región 2019 „Hlavne bezpečne,,

Projekt „Spoločne pre región 2019“, ktorý je realizovaný pod záštitou Karpatská nadácia a U.S.Steel Košice .

„Hlavne bezpečne“ táto časť prednášky bola venovaná stravovaniu, starostlivosti o svoje telo, zdravotnej starostlivosti počas tehotenstva, problematike antikoncepcie a sexuálnej kriminalite. V úvode prednášky bol pre účastníkov vzdelávania pripravený dotazník, aby sme zistili úroveň vedomostí z danej oblasti a ktorý bol po skončení prednášky opäť vyplnený účastníkmi, čím sme boli schopní posúdiť kvalitu a efektívnosť odprezentovanej prednášky.

Opäť sme boli prekvapení odlišnosťou tejto cieľovej skupiny a majoritnou spoločnosťou v oblasti antikoncepcie a starostlivosti o svoje telo. Je evidentné, že práve táto cieľová skupina si vyžaduje získavať poznatky z oblasti sexuálneho života, preventívnych aktivít v oblasti sexu, antikoncepcie, zdravotnej starostlivosti a podobne.

Pevne veríme, že aj MY našou činnosťou pomôžeme k osvete bezpečnosti sexuálneho života v rómskej komunite