Aktuálne

Zelené vzdelávanie – Vláčik Separáčik

Milí priatelia, po takmer mesačných prípravách Vám chceme predstaviť ďalšiu aktivitu, ktorú realizujeme s podporou Nadácia Volkswagen Slovakia v Základnej škole v obci Zdoba, v ktorej sme realizovali v predchádzajúcich obdobiach podobné aktivity zamerané na separáciu odpadu, ktoré už určite poznáte z našich prezentácií.

Tentokrát sme opäť pozornosť venovali separácii odpadu, kde sme hravou formou učili detičky separovať odpad. Detičky sme rozdelili podľa jednotlivých farieb prostredníctvom ktorých triedime odpad (žltá, zelená, modrá, červená) a vytvorili sme tak vláčik SEPARÁČIK. Každý z pasažierov si počas jazdy vláčikov pozbieral svoj odpad, ktorý bol rozhádzaný po zemi a tak sme zaplnili celý vláčik správne roztriedeným odpadom V závere sme sa naučili novú básničku o „vláčiku SEPARÁČIKOVI“. Detičky boli natoľko šikovné, že sa naučili niekoľko veršov

Už teraz na tešíme na ďalšie aktivity, ktoré budeme realizovať v mesiaci Júl. Tentokrát si výjdeme von na školský dvor, kde spoločne s deťmi skrášlime okolie školy a pozbierame odpadky. Naše detičky nebudú zaháľať ani počas letných prázdnin

Zelené vzdelávanie – Romalka a sedem trpaslíkov

Milí priatelia,

opäť Vám prinášame niekoľko záberov z májových aktivít, ktoré realizujeme v Základnej škole v Zdobe pod záštitou Nadácia Volkswagen Slovakia. Tento mesiac sme sa zamerali na zopakovanie si toho čo sme sa naučili na predchádzajúcich prednáškach.

Šikovné detičky si najprv v skupinkách vyfarbili svoj kontajnerový kôš, ktorý sme pripevnili na flipchartovú tabuľu ako taký „ťaháčik“ a pomocou neho vyhadzovali odpadky do separačných košov. Naše úsilie z predchádzajúcich prednášok sa vyplatilo, pretože detičky si veľmi dobre pamätali čo kde patrí. Samozrejme, kto nevedel, tak tomu poradili spolužiaci 

Obľúbenou aktivitou bola ROMALKA a sedem trpaslíkov, z ktorej sa detičky veľmi tešili. Romalka stála pri hromade odpadkov a sledovala trpaslíkov, či vyhadzujú odpadky do toho správne zafarbeného koša. Ak boli šikovní, tak sa Romalka tešila, usmievala a všetci sme tlieskali Ak trpaslík vyhodil odpad do nesprávneho koša, tak Romalka začala plakať. Deťom sa táto aktivita veľmi páčila a „kostýmy“ si v závere odniesli aj domov 

Tešíme sa na ďalšie aktivity s našimi „separáčikmi“ 

Zelené vzdelávanie – Romalka a sedem trpaslíkov

Zelené vzdelávanie – TRIEDIME HRAVO :)

Milí priatelia,

tu je malá ukážka ďalších nami realizovaných aktivít, ktoré sa uskutočnili dňa 27.4.2018 v Základnej škole v Zdobe pod záštitou Nadácia Volkswagen Slovakia. Tentokrát boli jednotlivé činnosti zamerané na separáciu odpadu. Deťom bola prezentovaná teoretická prednáška o tom, prečo je dobré separovať odpad a ako ho v súčasnosti separujeme. Na to sme nadviazali praktickou aktivitou, kde deti museli jednotlivé odpadky vhadzovať do farebne rozlíšených košov. Musíme však poznamenať, že detičky boli mnohokrát šikovnejšie ako my Následne sme detičky zabavili vyrábaním loga Volkswagen, ktoré vzniklo lepením krepového papiera. Okrem iného dievčatá vyrobili krásne motýliky lepením kúskov farebného papiera, čo tiež považujeme za recykláciu. V závere si detičky vyfarbili omaľovánky s motívom separácie.

Tešíme sa na ďalšie realizované aktivity v tejto Základne škole 

Marec mesiac kníh alebo ako triedime odpad

Ešte v roku 2017 sme reagovali na grantovú výzvu „Zelené vzdelávanie“ od nadácie Volkswagen. Išlo o náš prvý projekt, na ktorý sme reagovali a ktorý sme spracovávali niekoľko týždňov. Avšak ani v kútiku duše sme nečakali (no dobre, nejakú nádej sme si uchovali), že by nám to mohlo vyjsť. A zrazu perfektná správa, že práve naše občianske združenie bolo jedným z mála, ktoré v rámci tejto výzvy bolo úspešné. A tak „horsa“ do plánovania a organizácie aktivít pre deti zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia. V rámci projektu sme oslovili pani riaditeľku Základnej školy v Zdobe, kde budeme jednotlivé aktivity realizovať. Teraz Vám predstavíme našu prvú aktivitu v rámci projektu „Zelené vzdelávanie“, ktorú sme absolvovali v mesiaci marec.

Ako iste vieme, tak práve mesiac marec je považovaný za mesiac kníh, preto sme sa detičkám rozhodli povedať niečo z histórie prečo je Marec mesiacom kníh, povedali sme si niečo o výrobe papiera a jeho následnej recyklácii a v neposlednom rade sme sa zamerali na problematiku odpadu, kde sme deťom vysvetlili prečo je potrebné hádzať odpadky do koša a stručne sme sa dotkli aj potreby separácie odpadu. Po skončení teoretickej prednášky sme s deťmi odpad  „triedili hravo“. Na plagát, kde bol zobrazený les a kontajner, detičky postupne priraďovali jednotlivé kartičky, kde boli znázornené rôzne zvieratká a rôzne druhy odpadu. Vlastnou úvahou museli rozlíšiť kde dajú zvieratko alebo odpad, teda či ho dajú do lesa alebo do odpadkového koša. Detičky boli veľmi šikovné a každé z nich správne priradilo kartičku. Po skončení tejto aktivity sme detičkám rozdali omaľovánky s témou „separácie a odpadu“ a každé z nich si svoj obrázok vymaľovalo. V závere sme si urobili krátky brainstorming, kde sme si zopakovali, čo sme sa dnes naučili.

Okrem iného sme detičkám zo Základnej školy v Zdobe a ich rodinám pomohli oblečením a hračkami, ktoré nám poskytli dobrí ľudia v rámci charitatívnej zbierky. V sekcii „Galéria“ môžete vidieť viac fotiek z akcie.