Poďakovanie za rok 2019

Členky OZ Romalka Vám prajú úspešný štart do nového roka, aby bol vo všetkom lepší ako ten predošlý

Chceme Vám poďakovať za to, že ste pomáhali pomáhať počas celého roka 2019, boli ste skvelí, za čo Vám ĎAKUJEME

A tu je niekoľko čísel roka 2019:
– podarilo sa nám vyzbierať 1259 tašiek oblečenia, obuvi, hračiek, školských potrieb, kuchynských potrieb a iných potrebných vecí,
– celkovo nám oblečením a materiálnou pomocou prispelo 327 ľudí,
– pomocnú ruku nám poskytli 4 organizácie: Mesto Košice, OZ Tvorivá dielňa, MŠ Play schol, OZ Marginal,
– pomohli sme 172 rodinám a jednotlivcom,
– úspešne sme ukončili 1 projekt „Merkin te kurel“ s podporou Karpatskej nadácie a USS Košice,
– zúčastnili sme sa 1 vzdelávania pod záštitou „Iuventy“,
– vypracovali sme 3 projekty na ďalší rok,
– rozrástli sme sa o jedného „mini“ člena

 

Mikuláš a Vianoce 2019 v Romalke :)

Včerajší Mikuláš potešil brušká tých najmenších, ktorých rodiny sa nachádzajú v núdzi Mikuláš si však tiež vyslúžil od detičiek krásne básničky a pesničky

Ďakujeme Magistrat Mesta Košice za finančnú výpomoc na kúpu mikulášských balíčkov a tiež aj ostatným darcom

ĎAKUJEME, že pomáhate pomáhať

 

Aj vďaka podpore Mesta Košice sme mohli obdarovať v tento krásny Vianočný čas rodinu v núdzi drogistickým tovarom v podobe plienok, ktorý je v tomto čase pre rodinu nákladná položka.
Nech táto skromná pomoc je prvým maličkým krôčikom k úspešnému Novému roku tak pre túto rodinu, ostatné rodiny v núdzi, ako aj pre našu organizáciu a všetkých, ktorí sa akokoľvek pričina o pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú.