Spoločne pre región 2019 „Dobré príklady starostlivosti o svoje telo,,

Priatelia OZ Romalka,

opäť Vám chceme predstaviť ďalšiu nami realizovanú aktivitu v mesiaci MÁJ, ktorú realizujeme v rámci projektu „Spoločne pre región 2019“ pod záštitou a podporou Karpatská nadácia a USS Košice.

V mesiaci máj sme zhrnuli doteraz nadobudnuté poznatky do praktickej roviny a s našimi klientmi sme si precvičili dobré príklady starostlivosti o svoje telo. Cieľovej skupine sme predstavili niekoľko ukážok a praktických nácvikov z predchádzajúcich prednášok.

Dievčatá v rámci aktivity rozdeľovali potraviny, psychotropné látky, lieky a iné doplnky podľa toho, čo má a čo nemá žena v tehotenstve konzumovať. Ukázali sme niekoľko jednoduchých cvikov na uvoľnenie namáhanej chrbtice a opuchnutých členkov v tehotenstve, predviedli sme si starostlivosť o svoje telo, pozreli sme si krátky animovaný film o tehotenstve a pôrode a v závere každá klientka dostala otázku z tématickej oblasti a po správnej odpovedi dostali dar v podobe intímneho mlieka a krému proti striám.

Opäť musíme poznamenať, že dievčatá boli veľmi šikovné a takmer žiadna otázka ich nezaskočila