Vzdelávanie rómskych lídrov v práci s mládežou – Matka a dieťa

Počas posledného októbrového víkendu sme sa zúčastnili „vzdelávania rómskych lídrov v práci s mládežou“ pod záštitou IUVENTY- Slovenský inštitút mládeže, ktorého výstupom mala byť realizácia projektového zámeru v danej problematike. Naše OZ si zvolilo projekt pod názvom „Daj a čhavore“, ktorého cieľom bolo poskytnúť maloletým matkám základné informácie v oblasti plánovaného rodičovstva, zdravej výživy v tehotenstve, prípravy na pôrod a povinnostiam voči jednotlivým inštitúciám.

Projekt sa nám podarilo zrealizovať tento týždeň v spolupráci so štyrmi maloletými matkami, s ktorými sme diskutovali na jednotlivé témy, predniesli sme im teoretické poznatky z daných oblastí a v závere sme si ich účasť poctili „štartovacími balíčkami“ do budúceho života s deťmi

Povianočné prekvapenie 2

Úsmev na tvári týchto detičiek rozžiarili hračky, topánočky, oblečenie a školské pomôcky darované dobrými ľuďmi v rámci zbierky realizovanej Kynologickým záchranným zborom SR a tiež mnohými z Vás, ktorí nám pravidelne darujete množstvo vecí a hračiek, ktoré už u Vás nemajú využitie.

Tejto rodine pomáhame pravidelne, nakoľko sa spolu so svojou maminou nachádzajú vo veľmi zložitej životnej situácii. Ak by ste im vedeli akokoľvek pomôcť, kontaktujte naše OZ. Detičky sa potešia akejkoľvek pomoci.

ĎAKUJEME, že pomáhate pomáhať

Povianočné prekvapenie :)

Povianočné prekvapenie sme prichystali aj tejto rodinke, babke s vnučkou a jej mamkou, ktoré to tiež vo svojom živote nemajú ľahké. Rodine sme zo zbierky realizovanej Kynologickym záchranným zborom SR a tiež Vašimi zbierkami oblečenia darovali paplóny, vankúše, hrnce, oblečenie a hračky.

ĎAKUJEME, že pomáhate pomáhať ❤️

Šťastný nový rok 2019

Priatelia OZ Romalka, všetkým Vám prajeme veľa úspechov v novom roku, aby Vám priniesol množstvo pekných chvíľ s ľudmi na ktorých Vám záleží.

Nášmu Občianskemu združeniu rok 2018 priniesol niekoľko úspechov. Úspešne sme ukončili projekt “Zelené vzdelávanie” s podporou Volkswagen nadácie, zúčastnili sme sa Polievkoveho festivalu, kde sa nám podarilo predstaviť činnosť OZ,nadviazali sme spoluprácu s OZ Tvorivá dielňa, a inými skvelými ľudmi,ktorí nám pomohli,podporili nás v našej činnosti,zúčastnili sme sa niekoľkých školení,aby sme mohli robiť našu prácu lepšie a kvalifikovanejšie a v neposlednom rade sme pomohli niekoľkým desiatkam rodín,ktoré sa nachádzajú v nepriaznivej životnej situácii a vyčarili sme úsmev na perách mnohym detičkám. A v tomto ste nám boli nápomocní aj mnohí z Vás, za čo Vám veľmi pekne dakujeme!

Pevne veríme,že rok 2019 nám prinesie viac úspechov, pretože práve tie nás posúvajú vpred a pomáhajú nám POMÁHAŤ tým, ktorí to POTREBUJÚ.

ĎAKUJEME! ❤️

Romalka darovala školské pomôcky a hračky

Tejto milej rodinke sme pomohli oblečením už pred vianočnými sviatkami, kedy sme Vás prosili o pomoc sprostredkovaním ošatenia pre túto maminu a jej synov, ktorí sa nachádzajú v krízovom stredisku. Dnes sme im odovzdali oblečenie, hračky, školské pomôcky a kuchynské potreby, ktoré nám do zbierky daroval milý mladý pán, ktorý pod záštitou Kynologického záchranného zboru SR organizoval vianočnú zbierku potravín a materiálu pre viaceré sociálne zariadenia, ktoré pomáhajú rodinám v núdzi a tiež od Oto Sokolovský, ktorý chalanom daroval školské pomôcky a hračky.

Veľmi pekne ĎAKUJEME za pomoc tejto rodine. Ak chcete aj vy pomôcť práve tejto rodine, kontaktujte nás.

ĎAKUJEME, že pomáhate pomáhať