Záverečná aktivita „Romalka sa učí separovať odpad“.

Milí priatelia,

v auguste sme zavŕšili projekt pod názvom „Romalka sa učí separovať odpad“ v rámci grantového programu „Zelené vzdelávanie“, ktoré podporila Nadácia Volkswagen Slovakia. Každý mesiac sme s detičkami v Základnej škole v Zdobe realizovali rôzne aktivity teoretického, ale i praktického charakteru v oblasti separácie odpadu. Zábavnou formou sme deti viedli k tomu, aby v budúcnosti vedeli čo s odpadom a ako svoje okolie čistiť od odpadu a zároveň, aby ho vedeli aj separovať.

V rámci poslednej aktivity sme naše múdre detičky vytiahli opäť von, aby nám ukázali aj v praktickej rovine to, čo sa za posledný polrok naučili s Romalkou  V úvode sme si zopakovali básničku o „Vláčiku Separáčikovi“, kde sme si pripomenuli jednotlivé farby podľa ktorých odpad separujeme. Vyčistili sme okolie školy od odpadkov, ktoré sme v závere separovali do farebne odlíšených košov. Aby sme boli úplne užitoční, tak pohrabané lístie, konáre a listy sme dali do kompostu. A na záver sme si pochutnali na samých dobrých pochutinách 

Chceme sa poďakovať detičkám, ktoré boli šikovné a múdre, vedeniu Základná škola Zdoba, ktorá nám umožnila realizovať aktivity v priestoroch školy a v neposlednom rade veľká vďaka patrí Nadácia Volkswagen Slovakia, ktorá podporila naše myšlienky a náš projekt.                  ĎAKUJEME!