Poďakovanie :)

Tak takéto poďakovanie sme dostali od Nadácia Volkswagen Slovakiaza spoluprácu a súčasť na aktivitách tejto nadácie. Veľmi si to vážime!

Taktiež sme radi, že môžeme byť súčasťou projektu „Zelené vzdelávanie“ ktoré je realizované práve pod záštitou Nadácia Volkswagen Slovakia a, že tak môžeme pomáhať tým, ktorí potrebujú našu pomoc 

Zelené vzdelávanie – separácia v areáli školy

Ahojte priatelia,

opäť sa pripomíname našou aktivitou v oblasti separácie, ktorú realizujeme s podporou Nadácia Volkswagen Slovakia. Tentokrát sme našu júlovú činnosť presunuli do vonkajších priestorov, kde sme prakticky využili poznatky a informácie získané z prezentácií a hier z predchádzajúcich mesiacov. Naše detičky zo Základnej školy v Zdobe sme vytiahli von a ukázali nám ako vedia pomôcť pri revitalizácii a skrášlení okolia ich základnej školy. Detičky pohrabali pokosenú trávu a vyzbierali odpadky, ktoré sa nachádzali v zákutiach školy. Aby táto činnosť nebola tak jednoduchá, tak sme v závere trošku potrápili hlavičky našich detičiek a vyskúšali sme ich čo si pamätajú z prednášok o SEPARÁCII a pozbierané odpadky sme pekne roztriedili do farebných košov podľa druhu odpadu.

Podobná aktivita nás čaká pred začiatkom školského roka, aby detičky prišli v septembri do školy, ktorej okolie je krásne, čisté a hlavne bez odpadkov