Marec mesiac kníh alebo ako triedime odpad

Ešte v roku 2017 sme reagovali na grantovú výzvu „Zelené vzdelávanie“ od nadácie Volkswagen. Išlo o náš prvý projekt, na ktorý sme reagovali a ktorý sme spracovávali niekoľko týždňov. Avšak ani v kútiku duše sme nečakali (no dobre, nejakú nádej sme si uchovali), že by nám to mohlo vyjsť. A zrazu perfektná správa, že práve naše občianske združenie bolo jedným z mála, ktoré v rámci tejto výzvy bolo úspešné. A tak „horsa“ do plánovania a organizácie aktivít pre deti zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia. V rámci projektu sme oslovili pani riaditeľku Základnej školy v Zdobe, kde budeme jednotlivé aktivity realizovať. Teraz Vám predstavíme našu prvú aktivitu v rámci projektu „Zelené vzdelávanie“, ktorú sme absolvovali v mesiaci marec.

Ako iste vieme, tak práve mesiac marec je považovaný za mesiac kníh, preto sme sa detičkám rozhodli povedať niečo z histórie prečo je Marec mesiacom kníh, povedali sme si niečo o výrobe papiera a jeho následnej recyklácii a v neposlednom rade sme sa zamerali na problematiku odpadu, kde sme deťom vysvetlili prečo je potrebné hádzať odpadky do koša a stručne sme sa dotkli aj potreby separácie odpadu. Po skončení teoretickej prednášky sme s deťmi odpad  „triedili hravo“. Na plagát, kde bol zobrazený les a kontajner, detičky postupne priraďovali jednotlivé kartičky, kde boli znázornené rôzne zvieratká a rôzne druhy odpadu. Vlastnou úvahou museli rozlíšiť kde dajú zvieratko alebo odpad, teda či ho dajú do lesa alebo do odpadkového koša. Detičky boli veľmi šikovné a každé z nich správne priradilo kartičku. Po skončení tejto aktivity sme detičkám rozdali omaľovánky s témou „separácie a odpadu“ a každé z nich si svoj obrázok vymaľovalo. V závere sme si urobili krátky brainstorming, kde sme si zopakovali, čo sme sa dnes naučili.

Okrem iného sme detičkám zo Základnej školy v Zdobe a ich rodinám pomohli oblečením a hračkami, ktoré nám poskytli dobrí ľudia v rámci charitatívnej zbierky. V sekcii „Galéria“ môžete vidieť viac fotiek z akcie.