Vzdelávanie rómskych lídrov v práci s mládežou – Matka a dieťa