Sponzoring

Počas nasledujúcich mesiacov marec – august 2018 Vám predstavíme niekoľko aktivít s deťmi zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia, ktoré budeme realizovať v rámci projektu „Zelené vzdelávanie“ pod záštitou Nadácia Volkswagen Slovakia.