Poďakovanie za rok 2019

Členky OZ Romalka Vám prajú úspešný štart do nového roka, aby bol vo všetkom lepší ako ten predošlý

Chceme Vám poďakovať za to, že ste pomáhali pomáhať počas celého roka 2019, boli ste skvelí, za čo Vám ĎAKUJEME

A tu je niekoľko čísel roka 2019:
– podarilo sa nám vyzbierať 1259 tašiek oblečenia, obuvi, hračiek, školských potrieb, kuchynských potrieb a iných potrebných vecí,
– celkovo nám oblečením a materiálnou pomocou prispelo 327 ľudí,
– pomocnú ruku nám poskytli 4 organizácie: Mesto Košice, OZ Tvorivá dielňa, MŠ Play schol, OZ Marginal,
– pomohli sme 172 rodinám a jednotlivcom,
– úspešne sme ukončili 1 projekt „Merkin te kurel“ s podporou Karpatskej nadácie a USS Košice,
– zúčastnili sme sa 1 vzdelávania pod záštitou „Iuventy“,
– vypracovali sme 3 projekty na ďalší rok,
– rozrástli sme sa o jedného „mini“ člena