Kto sme

Zaujíma Ťa kto sme?

Sme občianske združenie.

A čo robíme?

Robíme všetko pre to, aby tí, ktorým osud nedoprial toľko šťastia, zdravia a úspechov ako nám, mali život o niečo krajší.

A ako to robíme?

Tak vedz, že najmä podporou výchovy, podporou vzdelávania, záujmovými a tvorivými činnosťami detí, ako aj mládeže, či dospelých.
Nezabúdame však ani na filantropiu v zmysle charitatívnej činnosti.