Mikuláš 2017

V deň sv. Mikuláša sme navštívili milé a šikovné detičky, ktoré celý rok poslúchali a tak si zaslúžili sladkú odmenu od Mikuláša. Samozrejme nechýbal ani krásny anjelik a dvaja neposlušní čerti.

Detičky boli statočné a nebáli sa Mikulášovi povedať básničku, či zaspievať. Veľmi pekne ĎAKUJEME našim dobrovoľníkom Veronika Horenská za sponzorský príspevok vo forme mikulášskych balíčkov.

Zároveň ĎAKUJEME dobrovoľníkom za herecké výkony, ktoré boli perfektné. A v neposlednom rade ĎAKUJEME Mária Špiľková za jej šikovné ručičky, ktoré vyrobili nádherné kostýmy.