Dokumenty

Pozri si aj administratívu, aby si vedel, že papiere znesú veľa, ale aj vyžadujú vela.

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zmluva o poskytnutí grantu – Karpatská nadácia –   2019

zmluva KN

Zmluva o poskytnutí grantu – Nadácia Volkswagen Slovakia 2018

zmluva VW

Nájomná zmluva s Bytovým podnikom mesta Košice, s.r.o.

nájomná zmluva