Čo robíme

OZ Romalka zastrešuje charitatívnu činnosť prostredníctvom ktorej pomáhajú ďalej ľuďom, ktorí sa nachádzajú v núdzi. Ide najmä o sprostredkovanie ošatenia, obuvi, hračiek a knižiek pre deti.

Ak viete o niekom kto potrebuje pomoc v tejto oblasti, alebo ak si to práve TY, čo potrebuješ pomoc, tak nás kontaktuj priamo na FB. Pre oblečenie si môžete prísť do kancelárie OZ v Košiciach vopred po dohode.

 

 

Naše občianske združenie je zamerané na podporu detí a ich rodiny nachádzajúce sa v ťažkej životnej situácii.

Hlavnou činnosťou občianskeho združenia je výchova a vzdelávanie detí a mládeže s cieľom ich začlenenia do spoločenského života. Prostredníctvom osvety chceme podporiť osobnostný rozvoj detí a mládeže. V neposlednom rade chceme dostať do popredia charitatívnu činnosť.

Romalka v lokálnom denníku KOŠICE:DNES:

 

Jedným z príkladov našej činnosti je pravidelná zbierka šatstva: