Rodina 2

Rodina 2

Viktorkova mamka má, ako sama hovorí, ťažký život. Alkoholizmus partnera prepukol do takej roviny, že spoločná cesta sa musela skončiť a Viktorkova mamka sa pretĺkala a vlastne až doteraz pretĺka životom s Viktorkom sama. Prešli cez azylový dom, až nakoniec skončili v podnájme v Košiciach. Rodine chýba nábytok, základné hygienické potreby, školské potreby a mnohé iné. Preto sme neváhali a rodinu sme opakované navštívili. Pomohli sme s ošatením, a zabezpečením drogistického tovaru.

Meno: