Aktuálne

Spoločné pre región 2019 – „Bezpečný sex – Merkin te Kurel“

Milí priatelia OZ Romalka,

chceme Vám ponúknuť krátky prehľad poslednej realizovanej prednášky na tému „Bezpečný sex – Merkin te Kurel“. Projekt na túto tému v mestskej časti Lunik IX. sa nám podarilo zrealizovať len vďaka podpore Karpatská nadácia a USS Košice, ktorý podporili náš grant s prospešnou myšlienkou.

V poslednej prednáške sme zhrnuli všetky teoretické poznatky, ktoré sme odprezentovali počas posledných 4 mesiacov mladým rómskym mamičkám a budúcim mamičkám. Táto prednáška bola pre mamičky zaujímavá aj v tom, že sme si ukázali praktické činnosti, ktoré s tehotenstvom a najmä so starostlivosťou o dieťa súvisia. Túto prednášku nám pomohla odprezentovať skúsená mamička Tatiana Bimbova, ktorá mamičkám ukázala ako dieťa správne prebaliť, nakŕmiť, okúpať, ošetriť a samozrejme sa s mamičkami podelila aj o „babské rady“, ktoré im môžu pomôcť. Mamičky sa aktívne zapájali do diskusie a tiež nás niečo naučili

 

 

Spoločne pre región 2019 „Rastúce bruško“

Milí priatelia,

opäť Vám v krátkosti prinášame súhrn prednášky na tému „Rastúce bruško“, ktorá je poslednou teoretickou prednáškou v rámci neformálneho vzdelávania realizovaného v rámci projektu „Spoločne pre región 2019“, ktorý je zastrešený podporou Karpatská nadácia USS Košice.

V júnovej prednáške sme mladým mamičkám, budúcim mamičkám a nádejným oteckom predstavili celý priebeh tehotenstva v jednotlivých trimestroch. Poukázali sme na vývoj plodu, potreby matky, výživu plodu a následnú prípravu na pôrod.

Aktívne sa zapájali nie len mamičky, ale tiež oteckovia, ktorí nás občas prekvapili svojimi skúsenosťami a vedomosťami

Nabudúce, na poslednej prednáške si vyskúšame praktickú starostlivosť o bábätko. Už teraz sa tešíme a dúfame, že aj vy s nami

Spoločne pre región 2019 „Dobré príklady starostlivosti o svoje telo,,

Priatelia OZ Romalka,

opäť Vám chceme predstaviť ďalšiu nami realizovanú aktivitu v mesiaci MÁJ, ktorú realizujeme v rámci projektu „Spoločne pre región 2019“ pod záštitou a podporou Karpatská nadácia a USS Košice.

V mesiaci máj sme zhrnuli doteraz nadobudnuté poznatky do praktickej roviny a s našimi klientmi sme si precvičili dobré príklady starostlivosti o svoje telo. Cieľovej skupine sme predstavili niekoľko ukážok a praktických nácvikov z predchádzajúcich prednášok.

Dievčatá v rámci aktivity rozdeľovali potraviny, psychotropné látky, lieky a iné doplnky podľa toho, čo má a čo nemá žena v tehotenstve konzumovať. Ukázali sme niekoľko jednoduchých cvikov na uvoľnenie namáhanej chrbtice a opuchnutých členkov v tehotenstve, predviedli sme si starostlivosť o svoje telo, pozreli sme si krátky animovaný film o tehotenstve a pôrode a v závere každá klientka dostala otázku z tématickej oblasti a po správnej odpovedi dostali dar v podobe intímneho mlieka a krému proti striám.

Opäť musíme poznamenať, že dievčatá boli veľmi šikovné a takmer žiadna otázka ich nezaskočila

Spoločne pre región 2019 „Hlavne bezpečne,,

Projekt „Spoločne pre región 2019“, ktorý je realizovaný pod záštitou Karpatská nadácia a U.S.Steel Košice .

„Hlavne bezpečne“ táto časť prednášky bola venovaná stravovaniu, starostlivosti o svoje telo, zdravotnej starostlivosti počas tehotenstva, problematike antikoncepcie a sexuálnej kriminalite. V úvode prednášky bol pre účastníkov vzdelávania pripravený dotazník, aby sme zistili úroveň vedomostí z danej oblasti a ktorý bol po skončení prednášky opäť vyplnený účastníkmi, čím sme boli schopní posúdiť kvalitu a efektívnosť odprezentovanej prednášky.

Opäť sme boli prekvapení odlišnosťou tejto cieľovej skupiny a majoritnou spoločnosťou v oblasti antikoncepcie a starostlivosti o svoje telo. Je evidentné, že práve táto cieľová skupina si vyžaduje získavať poznatky z oblasti sexuálneho života, preventívnych aktivít v oblasti sexu, antikoncepcie, zdravotnej starostlivosti a podobne.

Pevne veríme, že aj MY našou činnosťou pomôžeme k osvete bezpečnosti sexuálneho života v rómskej komunite

„Spoločne pre región 2019“ „ONA a ON pri tom“

Milí priatelia OZ Romalka,

predstavujeme Vám prvú zrealizovanú prednášku v rámci projektu „Spoločne pre región 2019“, ktorá je realizovaná pod záštitou Karpatská nadácia a USS Košice, pod názvom „ONA a ON pri tom“. V rámci prednášky sme cieľovej skupine, rómskej mládeži v mestskej časti Luník IX., predstavili problematiku pohlavných chorôb, s ktorými sa môžu pri vedení pohlavného života stretnúť, opísali sme príznaky chorôb, vysvetlili sme im možnosti ako BEZPEČNE predchádzať týmto chorobám a v závere sme diskutovali o skúsenostiach s týmito chorobami. Každý kto sa zúčastnil prednášky dostal balíček prezervatívov, ktoré sú jednou z možností ochrany pred rôznymi pohlavnými chorobami.

Milým prekvapením bolo, že jednotlivci sa do diskusie aktívne zapájali, diskutovali a „zasvätili“ nás do tajov ich komunity, ako to u nich chodí v oblasti sexuálneho života.

Tešíme sa na ďalšiu prednášku!

Tento projekt sa uskutočňuje vďaka podpore z programu Spoločne pre región Karpatskej nadácie a U. S. Steel Košice, s. r. o.

Vzdelávanie rómskych lídrov v práci s mládežou – Matka a dieťa

Počas posledného októbrového víkendu sme sa zúčastnili „vzdelávania rómskych lídrov v práci s mládežou“ pod záštitou IUVENTY- Slovenský inštitút mládeže, ktorého výstupom mala byť realizácia projektového zámeru v danej problematike. Naše OZ si zvolilo projekt pod názvom „Daj a čhavore“, ktorého cieľom bolo poskytnúť maloletým matkám základné informácie v oblasti plánovaného rodičovstva, zdravej výživy v tehotenstve, prípravy na pôrod a povinnostiam voči jednotlivým inštitúciám.

Projekt sa nám podarilo zrealizovať tento týždeň v spolupráci so štyrmi maloletými matkami, s ktorými sme diskutovali na jednotlivé témy, predniesli sme im teoretické poznatky z daných oblastí a v závere sme si ich účasť poctili „štartovacími balíčkami“ do budúceho života s deťmi

Povianočné prekvapenie 2

Úsmev na tvári týchto detičiek rozžiarili hračky, topánočky, oblečenie a školské pomôcky darované dobrými ľuďmi v rámci zbierky realizovanej Kynologickým záchranným zborom SR a tiež mnohými z Vás, ktorí nám pravidelne darujete množstvo vecí a hračiek, ktoré už u Vás nemajú využitie.

Tejto rodine pomáhame pravidelne, nakoľko sa spolu so svojou maminou nachádzajú vo veľmi zložitej životnej situácii. Ak by ste im vedeli akokoľvek pomôcť, kontaktujte naše OZ. Detičky sa potešia akejkoľvek pomoci.

ĎAKUJEME, že pomáhate pomáhať

Povianočné prekvapenie :)

Povianočné prekvapenie sme prichystali aj tejto rodinke, babke s vnučkou a jej mamkou, ktoré to tiež vo svojom živote nemajú ľahké. Rodine sme zo zbierky realizovanej Kynologickym záchranným zborom SR a tiež Vašimi zbierkami oblečenia darovali paplóny, vankúše, hrnce, oblečenie a hračky.

ĎAKUJEME, že pomáhate pomáhať ❤️