Aktuálne

Zbierka šatstva OZ Romalka

OZ Romalka niekoľko krát do roka organizuje zbierku šatstva, hračiek, drogérie.  Darované veci OZ Romalka odovzdala tým, ktorí ich potrebujú. Na pomoc Romalke  prišli dobrovoľníci, ktorí pomáhali s triedením a distribúciou darov. Boli sme svedkami mnohých ľudí, ktorí opustili našu organizáciu s úsmevom na tvári, s novým oblečením a pocitom, že ich potreby boli vypočuté.

Všetky zbierky boli veľkým úspechom a preto sa  chce Romalka  poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili a prispeli k úspechu nášho Občianskeho združenia. Takéto zbierky sú dôležité a môžu zmeniť životy mnohých ľudí. Budeme sa tešiť na ďalšie podobné akcie v budúcnosti.

 

Poďakovanie za rok 2019

Členky OZ Romalka Vám prajú úspešný štart do nového roka, aby bol vo všetkom lepší ako ten predošlý

Chceme Vám poďakovať za to, že ste pomáhali pomáhať počas celého roka 2019, boli ste skvelí, za čo Vám ĎAKUJEME

A tu je niekoľko čísel roka 2019:
– podarilo sa nám vyzbierať 1259 tašiek oblečenia, obuvi, hračiek, školských potrieb, kuchynských potrieb a iných potrebných vecí,
– celkovo nám oblečením a materiálnou pomocou prispelo 327 ľudí,
– pomocnú ruku nám poskytli 4 organizácie: Mesto Košice, OZ Tvorivá dielňa, MŠ Play schol, OZ Marginal,
– pomohli sme 172 rodinám a jednotlivcom,
– úspešne sme ukončili 1 projekt „Merkin te kurel“ s podporou Karpatskej nadácie a USS Košice,
– zúčastnili sme sa 1 vzdelávania pod záštitou „Iuventy“,
– vypracovali sme 3 projekty na ďalší rok,
– rozrástli sme sa o jedného „mini“ člena

 

Mikuláš a Vianoce 2019 v Romalke :)

Včerajší Mikuláš potešil brušká tých najmenších, ktorých rodiny sa nachádzajú v núdzi Mikuláš si však tiež vyslúžil od detičiek krásne básničky a pesničky

Ďakujeme Magistrat Mesta Košice za finančnú výpomoc na kúpu mikulášských balíčkov a tiež aj ostatným darcom

ĎAKUJEME, že pomáhate pomáhať

 

Aj vďaka podpore Mesta Košice sme mohli obdarovať v tento krásny Vianočný čas rodinu v núdzi drogistickým tovarom v podobe plienok, ktorý je v tomto čase pre rodinu nákladná položka.
Nech táto skromná pomoc je prvým maličkým krôčikom k úspešnému Novému roku tak pre túto rodinu, ostatné rodiny v núdzi, ako aj pre našu organizáciu a všetkých, ktorí sa akokoľvek pričina o pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú. 

 

Spoločné pre región 2019 – „Bezpečný sex – Merkin te Kurel“

Milí priatelia OZ Romalka,

chceme Vám ponúknuť krátky prehľad poslednej realizovanej prednášky na tému „Bezpečný sex – Merkin te Kurel“. Projekt na túto tému v mestskej časti Lunik IX. sa nám podarilo zrealizovať len vďaka podpore Karpatská nadácia a USS Košice, ktorý podporili náš grant s prospešnou myšlienkou.

V poslednej prednáške sme zhrnuli všetky teoretické poznatky, ktoré sme odprezentovali počas posledných 4 mesiacov mladým rómskym mamičkám a budúcim mamičkám. Táto prednáška bola pre mamičky zaujímavá aj v tom, že sme si ukázali praktické činnosti, ktoré s tehotenstvom a najmä so starostlivosťou o dieťa súvisia. Túto prednášku nám pomohla odprezentovať skúsená mamička Tatiana Bimbova, ktorá mamičkám ukázala ako dieťa správne prebaliť, nakŕmiť, okúpať, ošetriť a samozrejme sa s mamičkami podelila aj o „babské rady“, ktoré im môžu pomôcť. Mamičky sa aktívne zapájali do diskusie a tiež nás niečo naučili

 

 

Spoločne pre región 2019 „Rastúce bruško“

Milí priatelia,

opäť Vám v krátkosti prinášame súhrn prednášky na tému „Rastúce bruško“, ktorá je poslednou teoretickou prednáškou v rámci neformálneho vzdelávania realizovaného v rámci projektu „Spoločne pre región 2019“, ktorý je zastrešený podporou Karpatská nadácia USS Košice.

V júnovej prednáške sme mladým mamičkám, budúcim mamičkám a nádejným oteckom predstavili celý priebeh tehotenstva v jednotlivých trimestroch. Poukázali sme na vývoj plodu, potreby matky, výživu plodu a následnú prípravu na pôrod.

Aktívne sa zapájali nie len mamičky, ale tiež oteckovia, ktorí nás občas prekvapili svojimi skúsenosťami a vedomosťami

Nabudúce, na poslednej prednáške si vyskúšame praktickú starostlivosť o bábätko. Už teraz sa tešíme a dúfame, že aj vy s nami

Spoločne pre región 2019 „Dobré príklady starostlivosti o svoje telo,,

Priatelia OZ Romalka,

opäť Vám chceme predstaviť ďalšiu nami realizovanú aktivitu v mesiaci MÁJ, ktorú realizujeme v rámci projektu „Spoločne pre región 2019“ pod záštitou a podporou Karpatská nadácia a USS Košice.

V mesiaci máj sme zhrnuli doteraz nadobudnuté poznatky do praktickej roviny a s našimi klientmi sme si precvičili dobré príklady starostlivosti o svoje telo. Cieľovej skupine sme predstavili niekoľko ukážok a praktických nácvikov z predchádzajúcich prednášok.

Dievčatá v rámci aktivity rozdeľovali potraviny, psychotropné látky, lieky a iné doplnky podľa toho, čo má a čo nemá žena v tehotenstve konzumovať. Ukázali sme niekoľko jednoduchých cvikov na uvoľnenie namáhanej chrbtice a opuchnutých členkov v tehotenstve, predviedli sme si starostlivosť o svoje telo, pozreli sme si krátky animovaný film o tehotenstve a pôrode a v závere každá klientka dostala otázku z tématickej oblasti a po správnej odpovedi dostali dar v podobe intímneho mlieka a krému proti striám.

Opäť musíme poznamenať, že dievčatá boli veľmi šikovné a takmer žiadna otázka ich nezaskočila

Spoločne pre región 2019 „Hlavne bezpečne,,

Projekt „Spoločne pre región 2019“, ktorý je realizovaný pod záštitou Karpatská nadácia a U.S.Steel Košice .

„Hlavne bezpečne“ táto časť prednášky bola venovaná stravovaniu, starostlivosti o svoje telo, zdravotnej starostlivosti počas tehotenstva, problematike antikoncepcie a sexuálnej kriminalite. V úvode prednášky bol pre účastníkov vzdelávania pripravený dotazník, aby sme zistili úroveň vedomostí z danej oblasti a ktorý bol po skončení prednášky opäť vyplnený účastníkmi, čím sme boli schopní posúdiť kvalitu a efektívnosť odprezentovanej prednášky.

Opäť sme boli prekvapení odlišnosťou tejto cieľovej skupiny a majoritnou spoločnosťou v oblasti antikoncepcie a starostlivosti o svoje telo. Je evidentné, že práve táto cieľová skupina si vyžaduje získavať poznatky z oblasti sexuálneho života, preventívnych aktivít v oblasti sexu, antikoncepcie, zdravotnej starostlivosti a podobne.

Pevne veríme, že aj MY našou činnosťou pomôžeme k osvete bezpečnosti sexuálneho života v rómskej komunite

„Spoločne pre región 2019“ „ONA a ON pri tom“

Milí priatelia OZ Romalka,

predstavujeme Vám prvú zrealizovanú prednášku v rámci projektu „Spoločne pre región 2019“, ktorá je realizovaná pod záštitou Karpatská nadácia a USS Košice, pod názvom „ONA a ON pri tom“. V rámci prednášky sme cieľovej skupine, rómskej mládeži v mestskej časti Luník IX., predstavili problematiku pohlavných chorôb, s ktorými sa môžu pri vedení pohlavného života stretnúť, opísali sme príznaky chorôb, vysvetlili sme im možnosti ako BEZPEČNE predchádzať týmto chorobám a v závere sme diskutovali o skúsenostiach s týmito chorobami. Každý kto sa zúčastnil prednášky dostal balíček prezervatívov, ktoré sú jednou z možností ochrany pred rôznymi pohlavnými chorobami.

Milým prekvapením bolo, že jednotlivci sa do diskusie aktívne zapájali, diskutovali a „zasvätili“ nás do tajov ich komunity, ako to u nich chodí v oblasti sexuálneho života.

Tešíme sa na ďalšiu prednášku!

Tento projekt sa uskutočňuje vďaka podpore z programu Spoločne pre región Karpatskej nadácie a U. S. Steel Košice, s. r. o.